Jak znaleźć dobrą opiekę nad osobami starszymi

Kiedy całodobowa opieka?

Zalecenia do całodobowej opieki:

Jak znaleźć dobrą opiekę nad osobami starszymi


Autor zdjęcia: Nika Gedevanishvili

• niepełnosprawność, nie pozwalająca na wykonywanie jakichkolwiek czynności

• kłopoty z pamięcią, uniemożliwiające rozpoznawanie ludzi czy też sytuacji.

Opieka całodobowa to także opieka nad niepełnosprawnymi, niezależnie od wieku. Osoby, jakim niepełnosprawność (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinia_domowa) nie pozwala na wykonywanie licznych czynności powinny korzystać z pomocy innych, aby funkcjonować bez problemu.